• Priser

Priser

Lackering av handmålade luckor:

Lucka 0-110cm hög          460:-

Lucka 110-300cm hög      640:-

Låda                                  190:-

Kryddhylla                          570:-

Innedörr                              950:-

Låda invändigt                    140:-

Lackering av sprutlackerade luckor:

Lucka 0-110cm hög            320:-

Lucka 110-300cm hög        460:-
Låda                                    170:-
Kryddhylla                            550:-
Innedörr                               700:-
Låda invändigt                     120:-


Lackering av träluckor:
Lucka 0-110cm hög            440:-
Lucka 110-300cm hög        590:-
Låda                                    180:-
Kryddhylla                            570:-


Målning av möbler:

Bord 4-6 pers.                1700:-

Bord 6-8 pers.                2000:-

Stolar                                500:-

Bokhylla              Från    1000:-

Byrå                     Från    1000:-

Skåp                   Från     1500:-

Dörrar:
Gabon/Fanér/Allmogedörrar     950:-


Övriga kostnader:

 Kulörtillägg                         300:-

Spackling av hål                25:-/hål för nya handtag

Transport i Västerås         Hämt/Lev 800:-

Borttagning tapet               550:-/tim

Timdebitering                     550:-/tim

Lister                                    75:-/m