• Priser

Priser

Lackering av handmålade luckor:

Lucka 0-110cm hög           440:-

Lucka 110-300cm hög       620:-

Låda                                   170:-

Kryddhylla                           550:-

Innedörr                               900

Låda invändigt                     120:-

 

Lackering av sprutlackerade luckor:

Lucka 0-110cm hög          300:-

Lucka 110-300cm hög      440:-
Låda                                  150:-
Kryddhylla                          500:-
Innedörr                              650:-
Låda invändigt                    100:-


Lackering av träluckor:
Lucka 0-110cm hög            420:-
Lucka 110-300cm hög        570:-
Låda                                    160:-
Kryddhylla                            550:-


Målning av möbler:

Bord 4-6 pers.                1600:-

Bord 6-8 pers.                2000:-

Stolar                                500:-

Bokhylla              Från     1000:-

Byrå                     Från      1000:-

Skåp                   Från       1500:-

Dörrar:
Gabon/Fanér/Allmogedörrar     900:-


Övriga kostnader:

 Kulörtillägg                         300:-

Spackling av hål                20:-/hål för nya handtag

Transport i Västerås         Hämt/Lev 800:-

Borttagning tapet               550:-/tim

Timdebitering                     550:-/tim

Lister                                    75:-/m

Lackering av handmålade luckor:

Lucka 0-110cm hög           440:-

Lucka 110-300cm hög       620:-

Låda                                   170:-

Kryddhylla                           550:-

Innedörr                               900

Låda invändigt                     120:-

 

Lackering av sprutlackerade luckor:

Lucka 0-110cm hög          300:-

Lucka 110-300cm hög      440:-
Låda                                  150:-
Kryddhylla                          500:-
Innedörr                              650:-
Låda invändigt                    100:-


Lackering av träluckor:
Lucka 0-110cm hög            420:-
Lucka 110-300cm hög        570:-
Låda                                    160:-
Kryddhylla                            550:-


Målning av möbler:

Bord 4-6 pers.                1600:-

Bord 6-8 pers.                2000:-

Stolar                                500:-

Bokhylla              Från     1000:-

Byrå                     Från      1000:-

Skåp                   Från       1500:-

Dörrar:
Gabon/Fanér/Allmogedörrar     900:-


Övriga kostnader:

 Kulörtillägg                         300:-

Spackling av hål                20:-/hål för nya handtag

Transport i Västerås         Hämt/Lev 800:-

Borttagning tapet               550:-/tim

Timdebitering                     550:-/tim

Lister                                    75:-/m